Σας παραθέτουμε το πρόγραμμα της ημέρας γνωριμίας για τους μαθητές της Α' τάξης, τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019.