Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας (δάσκαλοι, καθηγητές ξένων γλωσσών, μουσικής, φυσικής αγωγής, κτλ.) παρακολουθούν επιμορφωτικές ημερίδες από τη σχολική σύμβουλο της περιφέρειάς μας από τις 3 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.