Με σχεδόν καθολική παρουσία των γονέων που δήλωσαν συμμετοχή πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη 8/10/2014 η έναρξη της  λειτουργίας της Σχολής Γονέων.

Μέσα από αλληλεπίδραση αναπτύχθηκε το πλαίσιο και η θεματολογία συνεργασίας γονέων με τον υπεύθυνο ψυχολόγο κο Ν. Μαρκάκη και κλείστηκε το ραντεβού για τη 2η συνάντηση το Νοέμβριο.

 

Ο Δ/ντής των Εκπαιδευτηρίων 
Γιάννης Φραγκής