Η καθηγήτρια πληροφορικής των εκπαιδευτηρίων μας θα παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : ``Εισαγωγή στον προγραμματισμό στην προσχολική ηλικία``.

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων