Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019, οι δάσκαλοι των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: `` Διδάσκοντας λογοτεχνία στο σχολείο : θεωρία και πράξη``.

Η επιστημονική ημερίδα με εισηγητές καθηγητές πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων