Σήμερα 20/11/2019 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής(ΕΚΥΖ) για τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, και την ιατρική συσκευή "Θαύμα" για την αντιμετώπιση της πνιγμονής LifeVac τα οποία έχει προμηθευτεί το σχολείο μας.

Η Διεύθυνση και το προσωπικό, που έλαβαν μέρος, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σύγχρονες πρακτικές αντιμετώπισης των ατυχημάτων. Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, την πνιγμονή και την αντιμετώπιση αιμορραγιών και εγκαυμάτων. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες για τους ανθρώπους που είναι σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά και καλούνται πολύ συχνά να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων