Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στα εκπαιδευτήριά μας εργαστήριο Μουσικοθεραπείας στο οποίο συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου μας.

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού ήταν η προσέγγιση της Μουσικοθεραπείας μέσα στην εκπαίδευση και η  εφαρμογή της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων