Στις 7 Δεκεμβρίου, οι νηπιαγωγοί και οι δασκάλες της Α΄ Δημοτικού του σχολείου μας, παρακολούθησαν επιμορφωτική ημερίδα που οργάνωσε η Εποπτεία των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, στο Αρσάκειο Ψυχικού με τίτλο «Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό».

Μέσω ομιλιών και εργαστηρίων, προέκυψαν χρήσιμες παιδαγωγικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη μετάβαση τους από μια ελεύθερη και διαθεματική αντίληψη για τον κόσμο στο Νηπιαγωγείο, σε ένα άλλο διαφορετικά διαρθρωμένο μαθησιακό πλαίσιο όπως αυτό του Δημοτικού.

 

 Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων