Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου η εκπαιδευτικός Γερμανικών των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Ο ρόλος της Κίνησης και του Παιχνιδιού στην διδασκαλία. Τεκμηρίωση- Διδακτικά παραδείγματα-Εναρμόνιση με το ΑΠΣ».

Η συνάντηση οργανώθηκε με επιστημονική ευθύνη της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων