Τα εκπαιδευτήριά μας συνδιοργανώνουν με την Επιστημονική Ένωση '' Νέα Παιδεία '' επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Γλώσσας: από την κριτική προσέγγιση των κειμενικών ειδών έως την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση του γραπτού λόγου των μαθητών» το  Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014.

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων