Σας παραθέτουμε το Πρόγραμμα ημέρας Γνωριμίας για τους μαθητές της Α' τάξης (Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020).