Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν την επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο  «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Γλώσσας:από την κριτική προσέγγιση των κειμενικών ειδών έως την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση του γραπτού λόγου των μαθητών»,

από τον κύριο Αγγελάκο (Αναπληρωτή Καθηγητή - Ιονίου Πανεπιστημίου).