Τη ν Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 οι δασκάλες των Αγγλικών των εκπαιδευτηρίων μας, παρακολούθησαν παιδαγωγικό σεμινάριο με θέμα «Πώς τα όρια μπορούν να βοηθήσουν τη διαδικασία μάθησης στον χώρο της τάξης », που διοργάνωσε ο εκδοτικός οίκος Burlington.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων