Σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014, οι εκπαιδευτικοί της Α' τάξης του σχολείου μας παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : «ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤHΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»,που οργάνωσαν οι σχολικές

σύμβουλοι της περιφερείας μας Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής.

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων