Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν επιμορφωτική ημερίδα στο χώρο του σχολείου με θέμα`` ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ``

Την εισήγηση στο πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο έκανε η Δρ. Ζωή Κρόκου , Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης και Διδάκτωρ Ειδικής Παιδαγωγικής.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων