Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 , οι καθητήτριες Αγγλικών των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν ημερίδα με θέμα: ``Developing Learning Communities through CLIL - Content and Language Intergrated Learning``

"Αναπτύσσοντας Κοινότητες Μάθησης μέσω της  Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας ", που οργανώθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο του 2ου Πρότυπου Πειραματικού  Γυμνασίου Αθήνας .

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων