Το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014, οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής Γλώσσας παρακολούθησαν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα : `` ART AND MUSIC IN E.L.T``, που οργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ).

Η Δ/νση των Εκπαιδευτηρίων