Στις 19-21/12/2014 οι νηπιαγωγοί των εκπαιδευτηρίων μας, παρακολούθησαν το 8ο Πανελλήνιο συνέδριο (ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) με θέμα : ``H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση,επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών `` που οργάνωσε  το Τμήμα Εκπαίδευσης και

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων