Οι καθηγήτριες των Αγγλικών και Γαλλικών των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν τη διημερίδα επιμόρφωσης στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2015 που πραγματοποιήθηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών και διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ).

Επίσης οι  καθηγήτριες  Αγγλικών παρακολούθησαν σεμινάριο ενημέρωσης για τα πτυχία YLE - KET  που διοργάνωσε η Ελληνοβρετανική Ένωση.

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων