Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015, οι νηπιαγωγοί των εκπαιδευτηρίων μας παρακαλούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : '' Αλλάζουμε την προσέγγιση των Μαθηματικών στις μικρές ηλικίες'' , με εισηγήτρια την κα Μαριάννα Τζεκάκη , καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων