Η καθηγήτρια των Γαλλικών του σχολείου μας παρακολούθησε την επιμορφωτική διημερίδα  ``Que la classe FLEurisse!`` που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 6 και 7 Φεβρουαρίου.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων