Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, οι νηπιαγωγοί των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα ``ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΝΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΠΕ.``, που οργάνωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ).

 

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων