Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, οι δάσκαλοι των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο  με θέμα: `` Διδακτική Μεθοδολογία - Από τη Θεωρία στην Πράξη (Αισθητική της Πρόσληψης)``, από τον καθηγητή Παιδαγωγικού κύριο Γ. Σπανό.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων