Η ΕΘΝ.Ο.Α βράβευσε τα εκπαιδευτήριά μας για την προσφορά και τη συμμετοχή μας στα εκπαιδευτικά προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας της Ολυμπιακής Ακαδημίας.

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων