Οι καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 παρακολούθησαν ημερίδα που διοργανώθηκε από το National Geographic Learning και το Cencage Learning με θέμα ''Learning in the 21st Century''.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων