Σας ενημερώνουμε ότι το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής :