Προς τους Γονείς των μαθητών της Α’ τάξης των εκπαιδευτηρίων μας: