Τα παιδιά της Β' τάξης έλαβαν την πρώτη επιστολή απ' τη φίλη μας από τη Ρουάντα Irakunda Consesa της οποίας εδώ και 2 μήνες είναι ανάδοχοι γονείς  στα πλαίσια του προγράμματος της ActionAid. Σας την κοινοποιούμε: