Οι νηπιαγωγοί των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν το Σάββατο17/10 και την Κυριακή 18/10 ένα σεμινάριο με τίτλο " Συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών-πρακτικές εφαρμογές στη διαχείριση των συναισθημάτων και στη διασφάλιση της συνεργασίας των παιδιών".

Εισηγητής: ΝΙΚΗ ΛΙΩΤΗ, Ψυχολόγος, Σχολές γονέων, Ομάδες αυτογνωσίας
Στόχοι του σεμιναρίου ήταν τόσο η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της συναισθηματικής αγωγής, η εξοικείωση με τις τεχνικές που θα βοηθήσουν τα παιδιά να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους αποτελεσματικότερα όσο και η εισαγωγή και εξοικείωση με τεχνικές που θα καταστήσουν τη συνεργασία γονέων και παιδιών ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο ευχάριστη.

Περιγραφή:
Οι βασικές αρχές της συναισθηματικής αγωγής και η εφαρμογή τους κατά την καθημερινή μας συνδιαλλαγή με τα παιδιά, μας βοηθούν να μεγαλώσουμε παιδιά με συναισθηματική νοημοσύνη, που σέβονται και κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων αλλά και εκφράζουν τα δικά τους συναισθήματα με εποικοδομητικό τρόπο. Επιπρόσθετα, η χρήση δημιουργικών και πρωτότυπων τεχνικών θα εξασφαλίσει τη συνεργασία που επιθυμούν οι γονείς με τα παιδιά τους.
Θεματικές ενότητες:
• Γνωριμία με τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών.
• Τεχνικές συναισθηματικής αγωγής.
• Τεχνικές διασφάλισης της συνεργασίας παιδιών – γονέων.
• Ανάγνωση περιστατικών.
• Εναλλακτικές της τιμωρίας λύσεις
• Βιωματικές ασκήσεις.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων