Σας παραθέτουμε του πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου παζαριού Αγάπης στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015.