Στις 7 Δεκεμβρίου, οι  νηπιαγωγοί του σχολείου μας,  παρακολούθησαν το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονη Τέχνη και Πόλη, Σύγχρονη Τέχνη και Δικαιώματα».

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στο πώς ένα έργο σύγχρονης Τέχνης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα παιδιά, ώστε να κατανοήσουν έννοιες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προσφυγιά, η διαβίωση στην πόλη και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση αλλά και να προχωρήσουν σε δικές τους δημιουργίες.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων