Σήμερα, Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015, τα παιδιά των Α'  - Β' και Γ' τάξεων εκκλησιάστηκαν στον ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων